Báo cáo sơ kết hoạt động thư viện học kì I năm học 2018-2019

Thứ năm - 27/12/2018 21:52
Báo cáo sơ kết hoạt động thư viện học kì I năm học 2018-2019
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG

Số:123/BC-THCS
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh Phúc

            Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 12 năm 2018

BÁO CÁO
Sơ kết công tác thư viện học kì I
Năm học 2018 – 2019

I. THỰC TRẠNG THƯ VIỆN:
1.Thuận lợi.
- Thư viện có phòng riêng, rộng rãi, thoáng mát để trưng bày và hoạt động. Diện tích phòng là 103m2.
- Các trang thiết bị bên trong của thư viện khá đầy đủ, đảm bảo khâu bảo quản và hoạt động. Có giá đựng sách, có tủ trưng bày sách, có tủ mục lục và đầy đủ các khẩu hiệu
- BGH, GV và HS quan tâm, tích cực ủng hộ, giúp đỡ cho thư viện về kinh phí và hoạt động.
- Có đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách để thư viện hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
- Sách, báo, tài liệu thư viện được bảo quản tốt, sử dụng thường xuyên, có hiệu quả.
- Được sự quan tâm, hỗ trợ sách báo của Phòng giáo dục hàng năm.
- Hàng năm, nhà trường quan tâm đầu tư kinh phí mua sách giáo khoa, sách giáo viên, tài liệu tham khảo, sách nâng cao,… Đặc biệt, nhà trường đã xây dựng Tủ sách pháp luật phục vụ cho hoạt động dạy và học của GV và HS.
- Thư viện nhà trường được công nhận thư viện tiên tiến năm học 2015 – 2016, 2016-2017, 2017-2018.
- Đa số học sinh có ý thức học tập tốt, ham đọc, ham tìm hiểu, thường xuyên đến thư viện để mượn và đọc sách, truyện…
- Ngoài sách cung cấp của phòng giáo dục, nhà trường còn phát động phong trào quyên góp sách, mua tài liệu nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học tập của GV & HS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.     

2.Khó khăn.
- Học sinh học buổi/ngày, giờ ra chơi ít, nên thời gian đọc còn hạn chế.
- Số lượng sách tham khảo còn hạn chế, đặc biệt là sách bồi dưỡng học sinh giỏi.
          - Báo, tạp chí, truyện chưa đa dạng và phong phú.
          - Một số học sinh chưa có ý thức giữ gìn và bảo vệ sách.
          - Cán bộ thư viện kiêm nhiệm, chưa qua lớp đào tạo nên trình độ chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế.
II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
1.Ưu điểm:
- Thực hiện tốt hồ sơ cho mượn sách giáo viên và học sinh.
- Cán bộ thư viện có kế hoạch hoạt động cụ thể ngay từ đầu năm.
- Sách mới nhập vào thư viện đã được đăng kí, mô tả và xếp giá kịp thời.
- Đảm bảo 100% giáo viên và trên 85 % học sinh thường xuyên sử dụng sách báo tài liệu của thư viện.
- Thư viện đã đặt mua báo, tạp chí theo quy định.
- Cán bộ phụ trách thư viện nhiệt tình, trách nhiệm.
a.Đối với cán bộ quản lý
Hàng năm nhà trường đều có sự đầu tư thường xuyên cho kho sách ngày càng phong phú để phục vụ cho việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh.
b. Đối với giáo viên:
Đội ngũ cán bộ giáo viên có chuyên môn tốt, say mê nghề nghiệp, ham thích tìm tòi đọc sách, tư liệu.
Đội ngũ giáo viên  năng động, có tâm huyết, tín nhiệm tạo được niềm tin, sự ủng hộ của phụ huynh và học sinh.
c. Đối với học sinh:
HS cơ bản có ý thức tốt trong việc sử dụng tủ sách dùng chung.
Học sinh đều tự giác tự đọc, tự học để nâng cao trình độ.
2. Tồn tại:
- Sách tham khảo cũ còn nhiều.
-  Sách pháp luật, đạo đức, thiếu nhi còn ít và chưa đa dạng về môn loại.
- Một số ít học sinh chưa có ý thức bảo quản sách.
III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG:
1.Trang thiết bị thư viện
- Giá sách: 13 chiếc
- Tủ phích: 01 chiếc
- Bàn đọc giáo viên: 04 chiếc
- Bàn đọc học sinh: 8 chiếc
- Bàn ghế thủ thư: 01 bộ
- Bảng tin thư viện: 01 chiếc
- Máy tính: 04 chiếc
- Tủ trưng bày triển lãm sách: 01 chiếc
.
2. Hoạt động thư viện
Tất cả các loại tài liệu trong thư viện đều được dán nhãn, đóng dấu, đăng ký, phân loại, sắp xếp 100%.
Mỗi lớp có 1 em tham gia tổ cộng tác viên thư viện.
Có sổ mượn trả sách được ghi chép cẩn thận, sạch sẽ.
Số lượng học sinh mượn sách ngày càng tăng cao.
a. Tổng số tài liệu trong thư viện (tính đến 26/12/2018)
*Tổng số:5705 cuốn.
Trong đó:
- Sách giáo khoa: 538 cuốn. Đảm bảo 100% giáo viên có đủ sách giáo khoa để giảng dạy. Duy trì tủ sách giáo khoa dùng chung cho học sinh mượn đảm bảo 100% học sinh có đủ sách giáo khoa học tập.
- Sách nghiệp vụ: 765 cuốn.
- Sách tham khảo: 3014 cuốn.
- Sách truyện + sách kim đồng: 410 cuốn.
- Báo, tạp chí : 457 cuốn.
- Tài liệu TK: 521 cuốn
b. Tổ chức hoạt động thư viện:
Trong năm học số lượng bạn đọc đến thư viện đọc sách, báo, tạp chí nhiều.
100% cán bộ, giáo viên và trên 85 % học sinh đến thư viện
Số sách cho mượn trong học kỳ I (tính đến 26/12) là 23.079 cuốn trong đó:
SGK: 961 cuốn
SNV: 3870cuốn
STN: 8784 cuốn
STK: 5466 cuốn.
Báo chí: 3998 cuốn
3. Về tổ chức
- BGH rất quan tâm, chỉ đạo các hoạt động của thư viện nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường.
- Phó hiệu trưởng trực tiếp lãnh đạo công tác thư viện.
- Đã thành lập được đội ngũ cộng tác viên thư viện trong giáo viên và học sinh từ đầu năm học.
- Xây dựng được kế hoạch phối hợp các tổ chức, cá nhân trong trường với thư viện
- Hoạt động của thư viện phù hợp với công tác của giáo viên và tâm sinh lý của học sinh, các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.
- Tổ chức được các hình thức hoạt động thư viện như tuyên truyền giới thiệu sách.
- Thư viện có lịch hoạt động cụ thể trong tuần
Kết quả:
+ Tổng số lượt bạn đọc là giáo viên: 1.239 lượt.
+ Tổng số lượt bạn đọc là học sinh: 12.389 lượt.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ II:
1. Tổ chức, quản lý:
- Hiệu trưởng nhà trường Phân công đồng chí Nguyễn Trọng Hòa – Phó Hiệu trưởng, trực tiếp phụ trách công tác thư viện và phân công một đồng chí nhân viên văn phòng làm công tác thư viện kiêm nhiệm..
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của thư viện; luôn quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của thư viện. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác thư viện; kiểm tra việc sử dụng SGK của học sinh trên lớp.     
- Tăng cường chỉ đạo công tác thư viện, gắn chặt với phong trào thi đua
" Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
2. Cán bộ làm công tác thư viện:
- Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo nhân viên văn phòng, được hiệu trưởng phân công kiêm nhiệm làm công tác thư viện của nhà trường.
- Trong năm học, cán bộ làm công tác thư viện có báo cáo hiệu trưởng về tình hình các hoạt động của thư viện. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng về toàn bộ công tác thư viện.
3. Phối hợp trong công tác thư viện:
- Thư viện có mạng lưới cộng tác viên trong học sinh, giáo viên để tuyên truyền và phát triển phong trào đọc sách báo, tài liệu cũng như bảo quản sách, báo, tài liệu...
4. Kế hoạch, kinh phí hoạt động:
- Thư viện lập kế hoạch hoạt động củng cố và phát triển, thực hiện kế hoạch đặt mua sách, sách tham khảo với phòng giáo dục đúng thời gian quy định.
- Đảm bảo chỉ tiêu giáo viên sử dụng sách, báo chí của thư viện đạt 100%, học sinh đạt 85 % trở lên, năm sau cao hơn năm trước.
- Huy động các nguồn quỹ ngoài ngân sách cấp để bổ sung sách, báo và xây dựng thư viện bằng hình thức xã hội hóa.
5. Hoạt động của thư viện:
- Thư viện nhà trường đã lên kế hoạch hoạt động của từng tuần, tháng.
          - Tổ chức đọc sách theo kế hoạch, chuyên đề.
- Giới thiệu sách theo chuyên đề, theo tháng: tối hiểu 01 bài giới thiệu/tháng.
          - Tổ chức việc đọc sách, mượn sách, quy định thời hạn mượn đối với từng loại sách, không để giáo viên giữ sách của thư viện ảnh hưởng đến việc sử dụng sách của bạn đọc.      
- Sắp xếp, vệ sinh thư viện theo đúng kế hoạch.
          - Có tổ cộng tác viên thư viện để tuyên truyền đến từng lớp.
          - Tổ chức cho học sinh thi đọc diễn cảm, kể chuyện vào các ngày lễ lớn như 26/3, 30/4, , 19/5….
          - Thi sáng tác, viết truyện, viết nhật kí về trường lớp, quê hương, tình bạn.
- Huy động sự đóng góp của giáo viên để xây dựng góc dân gian của thư viện.
- Phối hợp với các đơn vị bạn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, để nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện.    
Trên đây là báo cáo sơ kết hoạt động của thư viện học kì I năm học 2018-2019.
 
Nơi nhận:
- BGH nhà trường;
- Tổ trưởng (b/c);
- Lưu: TV, VT.
Phụ trách thư việnNguyễn Thị Thảo

Duyệt của BGH nhà trường


                                                                          
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

52/UBND-GD ĐT

Về việc đảm bảo sức khỏe phòng chống rét cho học sinh

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:2

12/KH-PGD

KH tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong các trường học

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:1

13/KH-GD ĐT

KH triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đổi mới sáng tạo trong dạy và học ngành giáo dục Thanh Oai

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:2

02/NV-CĐCS

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:1

05/PGD

Về việc phối hợp triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:3

04/PGD

Về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 3 | lượt tải:3

01/KH-SGD ĐT

KH tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường thuộc PGD quận huyện thị xã

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 3 | lượt tải:1

01/QĐ-TTYT

Quyết định thành lập đoàn khám sức khỏe cho học sinh các trường năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 8 | lượt tải:3

64/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch công tác thi đua-khen thưởng giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 7 | lượt tải:6

11/CT-UBND

Chỉ thị về công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện Thanh Oai

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây