KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018-2019

Chủ nhật - 21/10/2018 21:50

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018-2019

PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG THCS MỸ HƯNG

 
 
 

Số:.../KH-THCS
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 09 năm 2018
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN
 
I.Những căn cứ để xây dựng kế hoạch :
Thực hiện Công văn số 3672/SGD&ĐT-GDPTngày 31 tháng 08 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2018- 2019;
Căn cứ Kế hoạch số 471/PGD&ĐT về công tác thư viện trường học năm học 2018 – 2019;
Căn cứ vào Công văn số 439/PGD&ĐT về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 cấp THCS;
Căn cứ vào nhu cầu cũng như phương thức hoạt động chúng em đọc và làm theo sách báo của học sinh;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của trường THCS Mỹ Hưng;
Trường THCS Mỹ Hưng xây dựng kế hoạch hoạt động công tác thư viện trường học năm học 2018 – 2019 như sau:
II.Đặc điểm tình hình:
1.Quy mô lớp học:
Khối lớp Số lớp Số học sinh Ghi chú
Khối 6 3 126  
Khối 7 3 110  
Khối 8 3 114  
Khối 9 3 99  
Cộng toàn trường 12 449  
 
2.Về đội ngũ:
Cán bộ, giáo viên, nhân viên: Tổng số có 39 đồng chí.
Trong đó:
Cán bộ quản lý: 02 đồng chí
Giáo viên: 30 đồng chí
Nhân viên: 07 đồng chí
Ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường đã lên kế hoạch và lịch hoạt động thư viện – thiết bị cụ thể.
Kiện toàn mạng lưới cộng tác viên thư viện (có quyết định kèm theo).
Phân công đồng chí Phó hiệu trưởng chỉ đạo kế hoạch thư viện (có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, nhận xét, đánh giá hàng tuần, hàng tháng, hàng kì).
Tuyên truyền về công tác thư viện cho giáo viên và học sinh hiểu và dùng có hiệu quả các loại sách, vận động giáo viên và học sinh quyên góp ủng hộ các loại sách, báo để xây dựng kho sách.
Kiểm kê kho sách: Tổ thư viện tiến hành phân loại các loại sách báo, bố trí sắp xếp theo từng loại, tích kê đầu sách theo hướng dẫn nghiệp vụ thư viện trường học.
Thường xuyên cập nhật, vào các loại sổ sách của thư viện theo hướng dẫn, đúng quy định.
Lên lịch hoạt động và thông báo cho giáo viên và học sinh thực hiện tốt theo mọi nội quy thư viện đề ra.
Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm ở các trường đạt tiên tiến để về thực hiện tại đơn vị.
Thường xuyên lau chùi các kệ sách, đồ dùng dạy học học sạch sẽ và sắp xếp theo từng khối lớp cho ngay ngắn.
Lên kế hoạch hoạt động hàng tháng.
Có kế hoạch huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác để nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật thư viện như phòng đọc giáo viên, phòng đọc học sinh, kho sách, giá sách, bàn ghế, thiết bị nghe nhìn, máy vi tính nối mạng, hệ thống quạt mát, đèn chiếu sáng và các thiết bị kỹ thuật chuyên dụng khác.
Tổ chức cho các em học sinh trong mạng lưới tuyên truyền giới thiệu sách.
*Thuận lợi:
- Được sự quan tâm hỗ trợ cấp sách báo của phòng Giáo dục hàng năm.
- Đảm bảo 100% học sinh có SGK để học tập, giáo viên có đủ sách để giảng dạy.
- Ngoài sách cung cấp của phòng GD, nhà trường còn trích ra một số kinh phí để mua bổ sung tài liệu hàng năm nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu đòi hỏi của cán bộ, giáo viên và học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tập năm học 2018 – 2019.
- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường cùng đội ngũ giáo viên của trường.
- Giáo viên và học sinh tích cực tham gia xây dựng thư viện của trường, sử dụng sách thư viện đúng mục đích, bảo quản cẩn thận. Thư viện trường đã đảm bảo tốt được những nhu cầu thiết yếu đề ra như đủ ánh sáng, đủ bàn ghế, giá tủ, tủ thư mục, các nội quy thư viện, khẩu hiệu, bảng phân loại và giới thiệu sách. Từng loại sách được sắp xếp một cách khoa học theo từng giá, dễ sử dụng.
* Khó khăn:
- Diện tích thư viện còn nhỏ hep.
- Phòng đọc cho học sinh và giáo viên có nhưng chưa đủ rộng còn chung với khu để sách.
- Cơ sở vật chất còn thiếu, số lượng sách tham khảo trong thư viện đạt tỉ lệ so với yêu cầu của thư viện tiên tiến, nhưng số lượng sách cho chuyên môn còn ít.
- Sách pháp luật chưa có hệ thống tủ đựng riêng vẫn còn đựng chung với tủ sách tham khảo, chưa có giá để trưng bày các loại báo, tạp chí, các loại sách mới mua về.
- Việc sử dụng sách tham khảo của giáo viên và học sinh còn hạn chế, giáo viên chưa đủ thời gian cho việc đọc các loại báo, tạp chí.
III.Phương hướng – Mục tiêu:
Đẩy mạnh và phấn đấu đạt thư viện tiên tiến theo QĐ 01/2003/QĐ/BGD-ĐT ngày 02/01/2003. Xác định đây là một trọng tâm của chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học.
Đảm bảo đầy đủ sách giáo khao cho học sinh, sách giáo viên, sách nghiệp vụ, sách tham khảo cho tất cả các khối lớp, phát triển tủ sách dùng chung.
Nâng cao chất lượng hoạt động của phòng học, nghiệp vụ công tác thư viện.
1.Chỉ tiêu:
Phấn đấu đạt danh hiệu thư viện tiên tiến theo QĐ 01/2003/QĐ/BGD-ĐT.
100% giáo viên và 85% học sinh thường xuyên sử dụng sách báo của Thư viện.
Thư viện duy trì hoạt động của phòng đọc và kho sách, đủ điều kiện cho thư viện hoạt động thường xuyên.
Tham mưu với BGH nhà trường mua đủ số lượng các loại sách: Sách tham khảo, sách nghiệp vụ theo quy định đối với thư viện đạt tiên tiến.
2. Nhiệm vụ và biện pháp:
a).Tăng cường sách, báo, tạp chí, sách báo điện tử.
Có kế hoạch đặt sách hàng năm, đủ, kịp thời, trên cơ sở kiểm kê cuối năm.
- Sách giáo khoa:
+ Mỗi học sinh có 1 bộ sách giáo khoa
+ Có tủ sách giáo khoa, tủ sách đạo đức, tủ sách pháp luật.
+Củng cố tủ sách giáo khoa dùng chung, tiết kiệm kinh phí để mua bổ sung làm phong phú số lượng sách. Tổ chức bảo quản, thanh lý sách không còn giá trị sử dụng.
+ Thực hiện tốt với phương thức phát hành sách giáo khoa trong trường THCS: cho mượn đối với những em có hoàn cảnh khó khăn, con thương binh, liệt sĩ. Đảm bảo 100% học sinh, giáo viên có đủ sách.
- Sách nghiệp vụ:
+ Phải đủ cho mỗi GV có 01 bản và 04 bản lưu trong thư viện, mua bổ sung thường xuyên để đáp ứng đủ nhu cầu của giáo viên và học sinh.
- Sách tham khảo:
+ Sách tham khảo các môn học – mỗi tên sách có tối thiểu từ 5 bản trở lên.
+ Sách mở rộng kiến thức, nâng cao trình độ của các môn học – mỗi tên sách có từ 3 bản trở lên.
+ Sách phục vụ các nhu cầu về mở rộng nâng cao kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi theo chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi – mỗi tên sách có từ 5 bản trở lên.
+ Có đủ các báo, tạp chí, tập san của ngành phù hợp với ngành học, cấp hoc. Đủ các loại bản đồ và tranh ảnh giáo dục, băng đĩa giáo khoa.
b). Nâng cao trình độ cán bộ thư viện và xây dựng lực lượng cộng tác viên:
Theo học các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến kinh nghiệm, tổ chức giới thiệu sách, kinh nghiệm sắp xếp và tổ chức hoạt động thư viện....do Phòng GD-ĐT tổ chức nhằm nâng cao trình độ công tác thư viện.
Xây dựng mỗi lớp từ 1 đến 5 cộng tác viên để giúp hoạt động thư viện giới thiệu sách, nhằm phát triển phong trào đọc sách, báo, tài liệu trong thư viện.
c). Cơ sở vật chất thư viện:
- Đẩy mạnh tham mưu với BGH nhà trường xây dựng CSVC thư viện theo QĐ 01/BGD&ĐT có đủ phòng đọc, kho chứa, tủ giá và các phương tiện khác để phục vụ bạn đọc như:
- Duy trì phòng đọc sách của giáo viên, học sinh và kho sách, diện tích phòng đọc là 96m2, đủ điều kiện cho thư viện hoạt động. Thư viện đạt tiên tiến phải có 25 chỗ ngồi dối với phòng đọc cho giáo viên và học sinh tối thiểu 30 chỗ ngồi, có nơi làm việc của cán bộ Thư viện...
- Trang thiết bị chuyên dụng:
+ Có giá, tủ chuyên dùng trong thư viện để đựng sách, báo, tạp chí, bản đồ, tranh ảnh GD, băng đĩa giáo khoa.
+ Có đủ bàn ghế, ánh sáng cho phòng đọc và cho cán bộ làm công tác thư viện làm việc.
+ Trang bị 04 máy vi tính có nối mạng tạo thuậ lợi cho công việc quản lý tài sản, sách, báo, tài liệu và điều kiện phục vụ bạn đọc.
- Thư viện nhà trường phải có đủ các loại hồ sơ, sổ sách để theo dõi mọi hoạt động của thư viện như: các loại sổ đăng ký tổng quát, sổ đăng ký cá biệt , sổ mượn sách của GV, học sinh, sổ lưu giữ các biên bản hóa đơn nhập sách.
d). Hoạt động nghiệp vụ và tổ chức hoạt động của Thư viện:
Các loại sách trong thư viện phải có phân loại, đăng ký cá biệt, tổ chức mục lục, sắp xếp đúng nghiệp vụ thư viện.
Có nội quy thư viện, bảng hướng dẫn GV, học sinh sử dụng tài liệu trong thư viện.
Phấn đấu 100% GV và 90% học sinh trở lên thường xuyên sử dụng sách báo của thư viện.
Tổ chức kiểm tra sách giáo khoa của học sinh để nâng cao ý thức bảo quản sách.
Tổ chức các đợt thi kể chuyện theo sách, theo chủ đề và tổ chức ngoại khóa.
Duy trì tốt các buổi đọc sách trong giờ ra chơi. Hàng tháng theo dõi số lượt GV, HS đọc sách báo, xếp loại hàng tháng.
Phải tổ chức việc đọc sách, mượn sách, quy định thời gian mượn đối với từng loại sách, không để GV giữ sách của thư viện ảnh hưởng đến việc sử dụng sách của bạn đọc.
Có kế hoạch tuyên truyền và phát huy việc sử dụng sách theo chuyên đề: Sách truyện thiếu nhi, sách pháp luật, sách Bác Hồ...tùy theo chủ điểm hoạt động mà phát động việc đọc sách theo chuyên đề.
Tổ chức quản lý: Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách công tác thư viện, tổ chức kiểm tra và chỉ đạo hoạt động thư viện sát sao theo kế hoạch.
Tự kiểm tra phấn đấu giữ nguyên danh hiệu tiên tiến, theo QĐ 01/BGD-ĐT năm học 2018-2019 theo lịch của phòng GD-ĐT.
Hàng kỳ, hàng năm đều kiểm kê tài sản của thư viện.
Tóm lại, công tác thư viện được nhà trường chú trọng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, tham khảo tài liệu của giáo viên của giáo viên và học sinh ngày càng tốt hơn góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
C. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THƯ VIỆN NĂM HỌC 2018 – 2019
Tháng Kế hoạch trọng tâm của thư viện
8/2018 - Sắp xếp phòng thư viện khang trang, sạch đẹp
- Kiểm tra lại tình hình kho sách theo định kỳ, thanh lý một số sách tham khảo, sách nghiệp vụ cũ, rách.
- Phục vụ việc GV, học sinh mượn SGK, STK, SNV
- Lập bảng kế hoạch và báo cáo đầu năm.
- Thực hiện chủ trường của Bộ GD – ĐT, cán bộ thư viện đề xuất, phối hợp với BGH, các đoàn thể tổ chức khuyên góp SGK cũ cho thư viên nhà trường.
- Đề xuất với HT ký QĐ thành lập tổ thư viên, tổ cộng tác viên thư viện.
- Giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới. Tổ chức cho học sinh nghèo mượn SGK để học.
- Kiểm tra sách GK và đồ dùng học tập của HS
- Lập kế hoạch mua bổ sung các loại sách theo kế hoạch.
9/2018 - Cán bộ thư viên xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện trong năm học 2018 – 2019 trong đó: Kế hoạch mua sắm CSVC, sách, báo, tài liệu.
- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.
- Giới thiệu sách chào mừng năm học mới 2018 – 2019.
- Làm thẻ thư viện cho học sinh khối 6,7,8,9.
- Quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện.
10/2018 - Triển khai các hoạt động thư viện đi vào nề nếp.
- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.
- Giới thiệu sách chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2018/
- Tổ chức sưu tầm và biên soạn thư mục, chuyên đề phục vụ chương trình giảng dạy và học tập của nhà trường.
- Phát động phong trào “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”.
11/2018 - Tham mưu với BGH nhà trường để có kế hoạch bổ sung thêm một số loại sách tham khảo phục vụ cho việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các khối lớp và xử lý kỹ thuật tài liệu mới bổ sung.
- Giới thiệu sách, báo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.
- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.
- Làm phiếu mô tả , mổ tả tài liệu có trong thư viện.
- Cho học sinh mượn sách, báo, tạp chí.
- Giới thiệu thêm và hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ ôn tập học kỳ 1.
12/2018 - Mở của thường xuyên để phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.
- Giới thiệu, bổ sung một số loại sách theo chủ đề chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dạn Việt Nam 22/12/2018.
- Tiếp tục bổ sung sách báo và tài liệu cho thư viện và tổ chức xử lý kỹ thuật.
- Giới thiệu danh mục sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho học kỳ 2.
- Tổ chức cho học sinh mượn sách thư viện.
- Chuẩn bị sơ kết phong trào đọc sách, giới thiệu sách, điểm sách cùng với việc sơ kết học kì I.
- Báo cáo nhanh kết quả hoạt động của Thư viện nhà trường phục vụ học kì I. Tự kiểm tra, đánh giá thư viện theo chuẩn thư viện tiên tiến.
- Phục vụ đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi mượn sách tham khảo để học.
- Tổ chức ngày hội đọc sách vào dịp Kỷ niệm ngày “Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam”.
01/2019 - Cho giáo viên và học sinh mượn SGK, STK phục vụ học kì II.
- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.
- Báo cáo sơ kết hoạt động thư viện.
- Làm phiếu mô tả sách.
- Nhắc nhở các độc giả mượn trả sách thư viện theo đúng quy định.
- Giới thiệu sách tháng 1.
- Tiếp tục giới thiệu sách giáo khoa phục vụ kỳ 2.
- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc phong trào đọc sách.
- Tiếp tục xử lý kỹ thuật tài liệu.
02/2019 - Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.
- Làm phiếu mô tả sách.
- Sắp xếp, tu bổ lại sách học sinh trả vủa sách học kì I.
- Tiếp tục đôn đốc, kiểm tra và cổ động phong trào đọc sách trong toàn trường.
- Giới thiệu thư mục chuyên đề phục vụ công tác giảng dạy và học tập.
03/2019 - Giới thiệu một số sách tham khảo phục vụ công tác dạy và học tập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2019.
- Tăng cường cho đội tuyển học sinh giỏi mượn sách bồi dưỡng.
- Xử lý, sắp xếp sách, báo theo nghiệp vụ.
- Làm phiếu mô tả sách.
- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.
04/2019 - Bổ sung sách mới: ôn tập Học kì II và ôn thi K9
- Giới thiệu tài liệu ôn tập và ôn thi đến GV & HS. Giới thiệu sách chào mừng ngày giải phóng hoàn toàn miền nam 30/04/2018.
- Bao bọc lại một số STK, SNV.
- Thư viện có kế hoạch thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá thư viện trường học theo các chuẩn.
- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để đoàn kiểm tra thư viện.
- Làm phiếu mô tả sách.
05/2019 - Nhắc nhở GV và HS trả mượn sách.
- Giới thiệu sách chào mừng ngày sinh nhật Bác Hồ.
- Cập nhật lại sổ sách thư viện cuối năm.
- Kiểm kê lại tình hình kho sách.
- Báo cáo tổng kết công tác thư viện trường học năm học 2018 – 2019 với BGH, PGD...
- Đặt kế hoạch đăng ký SGK hè.
- Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè. (Chú ý: vệ sinh, quản lý chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xong, chuột cắn tài liệu...)
6-7/2019 - Tổ chức giới thiệu và phát hành SGK, STK phục vụ năm học mới chuẩn bị cho năm học 2019-2020. Vệ sinh, kiểm kê kho sách, tài liệu bổ sung các loại sổ sách phục vụ công tác quản lý, lập kế hoạch hoạt động, dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu và các trang thiết bị khác.
 
 
CÁN BỘ THƯ VIỆN
Mỹ Hưng ngày 06 tháng 09 năm 2018
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Thảo

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

52/UBND-GD ĐT

Về việc đảm bảo sức khỏe phòng chống rét cho học sinh

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:2

12/KH-PGD

KH tuyên truyền, giáo dục bảo đảm trật tự ATGT trong các trường học

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:1

13/KH-GD ĐT

KH triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt đổi mới sáng tạo trong dạy và học ngành giáo dục Thanh Oai

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:2

02/NV-CĐCS

Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:1

05/PGD

Về việc phối hợp triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "90 năm truyền thống vẻ vang của đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 2 | lượt tải:3

04/PGD

Về việc tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Thời gian đăng: 13/01/2021

lượt xem: 3 | lượt tải:3

01/KH-SGD ĐT

KH tuyên truyền, phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà trường thuộc PGD quận huyện thị xã

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 3 | lượt tải:1

01/QĐ-TTYT

Quyết định thành lập đoàn khám sức khỏe cho học sinh các trường năm học 2020-2021

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 8 | lượt tải:3

64/KH-HĐTĐKT

Kế hoạch công tác thi đua-khen thưởng giai đoạn 2021-2025

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 7 | lượt tải:6

11/CT-UBND

Chỉ thị về công tác quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện Thanh Oai

Thời gian đăng: 12/01/2021

lượt xem: 6 | lượt tải:1
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây